♪ زیـــر چتـــر احساســـ♥ــــ♪

ڪامنتــ فقــط همینــجآ ...merc :) 

 

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥| |

روزای ِ خوبی پشت ِ این روزای ِ من نیست
حس میکنم احساسم و
از دست دادم

آغوش ِ تو میراث ِ من از زندگی بود
حس میکنم میراثم و
از دست دادم
تنهایی من اتفاق ِ تازه ای نیست
هربار رفتی
تا همیشه برنگردی
شاید نتونی حس کنی من چی کشیدم
چون هیچوقت
احساس ِ تنهایی نکردی

با هر قدم از مقصد ی هم دور میشیم
ما پای ِ رویاهای ِ هم
از دست میریم
وقتی که دنیامون بهم راهی نداره
فرقی نداره
از کدوم بن بست میریم
هرجور میبینم نمیشه دست ِ من نیست
این خونه تا خونه ــَت شه
خیلی کار داره
هر بار رفتی رو به تو دیوار بستم
بشمار این خونه
چقدر دیوار داره
روزای ِ خوبی پشت ِ این روزای ِ من نیست
حس میکنم احساسم و
از دست دادم
آغوش ِ تو میراث ِ من از زندگی بود
حس میکنم میراثم و
از دست دادم...

+هوای حوصله ام ابریست...

تاريخ سـاعت نويسنده ♥farzane♥|

MiSs-A